Việt Trì - Phú Thọ: Cửa hàng điện Lạnh Tiến Phương - 0962665118