Ba Vì - Hà Nội: Điện Tử Điện Lạnh Đỗ Mười - 0989723241