TP Móng Cái - Quảng Ninh - Điện lạnh Thạch Quang - 0971909466.